450 Р  / 270  / 50 / 30 / 20 / 5 г

Баранина на кости